הוספת מרפסת שמש לנכס

נדל"ן תורג'מן היתרי בנייה ובניית מרפסות שמש > הוספת מרפסת שמש לנכס
  • המרפסת הקלה בנויה כולה על גבי קונסטרוקציית ברזל ללא יציקת בטון כלל. משקלה 1/6 ממשקל מרפסת יצוקת בטון והיא אינה יוצרת עומס על המבנה. לעומת זאת, היא עומדת בתקנים ויכולה לשאת עומס של עד 600 ק"ג לכל מ"ר.
  • משקלה הנמוך של המרפסת משפיע על אופן החיזוקים הדרושים בחיבור למבנה. היא חוסכת בהחדרת רלסים ארוכים לתוך הדירה, או בעמודי תמיכה בעומק החדר.
  • הפתרון המושלם להוספת "מרפסת זיזית" ע"ג זיז קיים (חלל המחובר למבנה בצד אחד בלבד, ללא עמודי תמיכה לקרקע).